Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 3/3642 тоот албан бичиг, 2016 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1/2028 тоот албан бичгээр тус тус миний урд эрхэлж байсан албан ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

11.Томилох эрх бүхий этгээд нь энэ журмын 9-ийн "а"-д заасан удирдах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд тухайн албан тушаалд ажиллах удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах захиалгыг ...

Төрийн албаны сул орон тоо

"сул орон тоо" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан, өөр албан тушаалд сонгогдсон, томилогдсон, эсхүл төрийн жинхэнэ албан хаагч нас барсны улмаас тухайн ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, …

Хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 17 дугаар зүйлийн 17.3-т заасан төрийн албанд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангаагүй этгээд тухайн албан тушаалд ажиллаж байгааг "сул орон тоо гарсан ...

Байгууллагын стратеги/бизнес/ төлөвлөгөө

байгууллагын тоо, оролцоо нэмэгдсэн w- сул тал Т-аюул занал Байгууллага батлагдсан орон тоо, нийтийг хамарсан арга хэмжээний салбарын үйл ажиллагааг явуулахад санхүүгийн нөөц дутмаг

дагуу миний хань сул орон тоо

3.1.4."сул орон тоо" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан, өөр албан тушаалд сонгогдсон, томилогдсон, эсхүл төрийн жинхэнэ албан хаагч нас барсны улмаас ...

Сул орон тооны мэдээлэл

Хугацаа: 2023.10.11 - 2023.10.18-ны хооронд. Хүлээн авах цахим шуудан: Tuulrba@gmail. Холбоо барих утас: 70003714 (зөвхөн ажлын цагаар) ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ. СУЛ …

Ханьдаа зориулав

Миний хувьд баян ядуу, баяр хөөр, өвчин зовлон, ажил мэргэжлийн онцлог гээд юу ч тохиолдсон охинтойгоо гурвуулаа, хамтдаа л байвал юуг ч даван туулах итгэл надад аяндаа бий болдог.

Сул орон тооны зар | Боловсрол, шинжлэх ухааны …

Сул орон тооны зар, The Ministry of Education and Science (MES) along with Save the Children is implementing a grant project "Enabling Equity to Advance …

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, …

ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АНГИ, БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ ЗАРЛАЖ БАЙГАА АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА Улаанбаатар хот Ажлын байрны Ажлын байранд тавигдах шаардлага 2021.10.11

Сул орон тооны мэдээлэл

Орон тоо. Сул орон тоо гарсан үндэслэл. 1. Санхүү, эдийн засгийн газар. Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах шинжээч. ТЗ-4. 1. Төрийн албаны тухай хуулийн 44 …

Төрийн албаны сул орон тоо

Төрийн албаны сул орон тоо. "сул орон тоо" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан, өөр …

МОНГОЛ УЛС Т &РИЙН АЛБАНЫ З &ВЛ &ЛИЙН …

4.3.Энэ журмын 4.2-т заасны дагуу нөхөгдөөгүй тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан сул орон тоо гарснаас хойш 21 хоногийн дотор сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг

Сул орон тоо гэж юу вэ?

"Сул орон тоо" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан, өөр албан тушаалд сонгогдсон, …

Сонгон шалгаруулалт | ТТХГ

2.1.3.сул орон тоог энэ журмын 2.1.2-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй тохиолдолд сул орон тоо гарснаас хойш 14 хоногт багтаан иргэнийг сонгон шалгаруулж авах захиалгыг тухайн албан тушаалын ...

Сул орон тоо нөхөх зар – Гаалийн ерөнхий газар

Хоёр. Сул орон тоог нөхөхдөө журамд заасан болзол, шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагч, нөөцөд байгаа иргэдээс дараах дарааллын дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Үүнд ...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ …

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ ЗАР ... сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн ...

Ажлын байрны сул орон тоо

VACANCY ANNOUNCEMENT. Ажлын байрны сул орон тоо. VACANCY ANNOUNCEMENT The Government of Mongolia (GOM) with support from The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is implementing the " UB-Darkhan road project " (Project). The project's Executing Agency (EA) is Ministry of Road …

Сул орон тооны зар 20230501 | Байгаль орчин, аялал …

Сул орон тооны зар 20230501. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР. Улаанбаатар хот. Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар ...

Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан

32.2.1.шүүгч энэ хуулийн 47.6-д заасны дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох бол тэтгэвэр тогтоолгох өдрөөс 120-оос доошгүй хоногийн өмнө Ерөнхий зөвлөлд мэдэгдэх бөгөөд сул орон тоо гарахаас 90 ...

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ …

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА 2022 оны 06 дугаар сарын 03 Номгон № Байгуулагын нэр, албан тушаалын нэр Албан тушаалын ангилал ы н н о

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд сонгон шалгаруулж …

27 дугаар зүйл.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд сонгон шалгаруулж томилох. 27.1.1.төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд шатлан дэвших зарчмын дагуу төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

27.1.1.ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД ШАТЛАН ДЭВШИХ ЗАРЧМЫН ДАГУУ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БАЙГАА ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДААС БОЛОН ЭНЭ ХУУЛИЙН 16.1 ...

Хүний нөөц

Хүний нөөц. СУЛ ОРОН ТОО ГАРСАН ТУХАЙ. 2023.03.23. Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний сул орон тоо гарсан тул Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох заавар журмын дагуу ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН …

4.3.Энэ журмын 4.2-т заасны дагуу нөхөгдөөгүй тохиолдолд эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан сул орон тоо гарснаас хойш 21 хоногийн дотор …

дагуу миний хань сул орон тоо

3.1.4."сул орон тоо" гэж төрийн жинхэнэ албан хаагчийг албан тушаалаас нь бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, халсан, өөр албан тушаалд сонгогдсон, …

Сул орон тооны мэдээ 2023.04.25 | Байгаль орчин, аялал …

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР. Улаанбаатар хот. Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол ...

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Сул орон тоог нөхөхдөө журамд заасан болзол, шаардлагыг хангасан төрийн албан хаагч, нөөцөд байгаа иргэдээс дараах дарааллын дагуу сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН …

7.1.Ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг 15 хоногийн, төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоо энэ журмын 4.2-т заасны дагуу нөхөгдөөгүй тохиолдолд тусгай шалгалтын болон төсвийн шууд захирагчийг сонгон ...

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН …

Сул орон тооны зар ... сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.6.Зөвлөл, Салбар зөвлөл сул орон тоо гарсныг нотлох шийдвэр нь хууль тогтоомжид нийцсэн гэж үзвэл энэ журмын 2.2, 2.3-т заасан дарааллын дагуу сул орон тоог нөхөх зарыг шалгалтын бүртгэл ...

Сул орон тооны мэдээ Усны газар | Байгаль орчин, аялал …

Сул ажлын байрны нэр. Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл. Орон тоо. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага. 1. Усны газар. Удирдлага, санхүүгийн хэлтэс. Хууль тогтоомж, хамтын ...

Сул орон тооны зар

Хугацаа: 2023.10.11 - 2023.10.18-ны хооронд. Хүлээн авах цахим шуудан: Tuulrba@gmail. Холбоо барих утас: 70003714 (зөвхөн ажлын цагаар) ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ. СУЛ …

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН …

Төрийн албаны зөвлөл сул орон тооны мэдээллийг тухай бүр цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлнэ. 2.2.Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан сул орон тоо гарснаас хойш 21 хоногт багтаан

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Сул орон тоо. ... сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох …